Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy

Poslední aktualizace:

Logo ESF

Řešitelé projektu

Vedoucí projektového týmu: Finanční management a administrace projektu
prof. RNdr. Danuše Nezvalová, CSc.
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 50, Olomouc, CZ-772 00
Telefon: 585 634 180
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky PřF UP)
E-mail: danuse.nezvalova@upol.cz
Mgr. Gabriela Pokorná
Projektový servis UP
Adresa: Šlechtitelů 27, Olomouc–Holice, CZ-783 71
Telefon: 585 631 403, 777 119 190
Fax: 585 631 401
E-mail: gabriela.pokorna@upol.cz
Ostatní řešitelé (v abecedním pořadí)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie UHK
Adresa: Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, CZ-500 03
Telefon: 493 331 164
Fax: 495 061 166
E-mail: martin.bilek@uhk.cz
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: Tomkova 40, Olomouc, CZ-779 00
Telefon: 585 634 652
E-mail: calabek@inf.upol.cz
doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UP
Adresa: Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice, CZ-783 71
Telefon: 585 634 807
Fax: 585 634 824
E-mail: jaroslav.jurcak@upol.cz
doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: Tomkova 40, Olomouc, CZ-779 00
Telefon: 585 634 657, 585 634 170
E-mail: molnar@inf.upol.cz
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra teoretické fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 50, Olomouc, CZ-772 00
Telefon: 585 634 103
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky PřF UP)
E-mail: richter@prfnw.upol.cz
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: Tomkova 40, Olomouc, CZ-779 00
Telefon: 585 634 659
E-mail: svrcek@inf.upol.cz