bannerÚkoly


a) pro samostatnou práci

1. Proč má význam měnit transmisivní paradigma výuky na paradigma konstruktivistické?
2. Jak lze v několika bodech charakterizovat konstruktivisticky orientovanou přírodovědnou výuku?
3. Jaké typy konstruktivisticky orientované přírodovědné výuky znáte?
4. Na základě vybraného úzkého tématu z učiva přírodovědných předmětů připravte návrh scénáře jeho výuky v konstruktivisticky pojaté integrované a neintegrované podobě.

b) pro práci ve skupinách

Pokuste se vyjádřit obsah pojmu konstruktivismus.

Aktivita: Nejprve se individuálně zamyslete nad pojmem konstruktivismus a pokuste se jej písemně definovat. Pak shromážděte všechny písemné definice a rozdělte je např. na pět (dle počtu účastníků studijní skupiny) kupiček označených čísly. Vytvořte stejný počet skupin kolik je kupiček a pro každou skupinu vylosujte číslo kupičky. V jednotlivých skupinách diskutujte o přidělených definicích a vytvořte výslednou. Na závěr skupiny prezentují svá řešení a metodou hledání shod a rozdílů navrhnou společnou definici.

Poznámka: Pracujte ve skupinách o min. 3 členech.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz