banner

Případová studie


Možné zaměření případové studie:

Jednou z významných miskoncepcí v přírodovědném vzdělávání je ....... Příčiny jejího častého výskytu u současné populace spočívají především v .......

Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz