banner

II. Dětská pojetí přírodovědných fenoménů jako báze konstruktivisticky orientované přírodovědné výuky


Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- vyjmenovat rozdíly mezi konstruktivistickým a transmisivním paradigmatem výuky,
- charakterizovat pojem dětské pojetí (prekoncepty) přírodovědných pojmů a fenoménů,
- jmenovat synonyma pro označování dětských pojetí pojmů a fenoménů,
- charakterizovat vybrané metody zkoumání dětských pojetí přírodovědných pojmů a fenoménů,
- orientovat se v odborné literatuře prezentující problematiku prekonceptů či miskoncepcí přírodovědných pojmů.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz