banner

Případová studie


Otázky k případové studii:

1. Konstrukce poznání u žáků je činnost náročná na výukový čas. Jak je možné zajistit jeho dostatek pro výuku přírodovědných předmětů?
2. Může ovlivnit uspořádání třídy, školy změnu paradigmatu výuky?
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz