bannerÚkoly


a) pro samostatnou práci

1. Co je to dětské pojetí pojmu nebo fenoménu?
2. Jaká synonyma se používají pro označování dětských pojetí pojmů a fenoménů?
3. Jmenujte metody zjišťování dětských pojetí přírodovědných pojmů.
4. Analýzou vybrané učebnice přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ vyberte deset ústředních pojmů, na něž musí navazovat přírodovědná výuka na 2. stupni ZŠ.

b) pro práci ve skupinách

Sestavte dotazník pro zkoumání prekonceptu vybraného přírodovědného pojmu a vytvořte plán pro realizaci výzkumu.

Poznámka: Pracujte ve skupinách o min. 3 členech.


Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz