banner

Úkoly

a) pro samostatnou práci
1. Jaké jsou výhody a nevýhody integrovaného pojetí výuky přírodovědných předmětů? Pokuste se vytvořit SWOT analýzu uvedeného fenoménu (SWOT analýza = formulace silných stránek (S - Strenght), slabých stránek (W - weak), příležitostí (O - opportunities) a rizik (T - threats) daného fenoménu).
2. Vyberte dva projekty integrované přírodovědy pro stejný stupeň školského systému a porovnejte jejich shodné a rozdílné stránky.

b) pro práci ve skupinách
Navrhněte obsah témat pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na určitém stupni školského systému.

Aktivita: Výsledky práce ve skupině prezentujte pro ostatní formou přednášky s diskusí.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz