banner

Úkoly

1. Vytvořte návrh tématického plánu integrovaného přírodovědného předmětu "Voda" pro vybraný stupeň školského systému.
2. Prostudujte a vypište základní pojmy učiva vztahující se k jednomu tématu (např. nerostné suroviny, ovzduší apod.) z vybraných učebnic přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie a zeměpis) a pokuste se vytvořit jeho pojmovou mapu (strukturu pojmů a jejich vztahů).
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz