banner


V modulu použitá a pro další studium a zpracování úkolů doporučená literatura

1. Nyholm, R. S., et al.: Nuffield Science Teaching Projects. London, 1967.
2. Hellberg, J.: Vývoj chemie jako vyučovacího předmětu vysoké a střední všeobecně vzdělávací školy. PdF, Hradec Králové, 1979.
3. Armstrong, H. E.: The teaching of scientific method and other papers on education (Reprint). Murray, London, 1973.
4. Nuffield 1966, Edin. Chem., 4, 1966, s. 202.
5. Nuffield Combined Science - Teachers Guide. Longmann (Pinguin Books), London, 1970
6. Individualised Science. International Learning Corporation, Illinois, 1984.
7. Pankratz, V., Puchtinger, F., Reuther, H., Schmoranzer, H., Soloch, B., Struss, H., Tresselt, P.: Naturwissenschaftlicher Unterricht. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main, 1995.
8. Selchow, H., Wrobel, R.: Physik - Chemie 5./6. Schuljahr (Orientierungsstufe). Hermann Schroedel Verlag KG, Hannover - Dortmund - Darmstadt - Berlin, 1974.
9. Lutz, B.: Der neue Hauptschullehrplan von 1997: Integration dreier Fächer zu einem Fach "Natuwissenschften". Druckuterstützung der Vorlesung, Hradec Králové, 14. 3. 1997.
10. Lallinger, H.: Vernetzt unterrichten, das neue Fach Physik/Chemie/Biologie. Hauptsache, Das Haupschulmagazin, Klett Verlag, Stuttgart, Herbst 1996, Ausgabe 4, Bayern, s. 3 - 4.
11. Riquarts, K.: Stundentafeln der Naturwissenschaften. IPN, Kiel, 1988.
12. Dierks, W.: Fragen und Ergebnisse fachdidaktischer Forschung und ihre Berucksichtigung im IPN - Lehrgang "Stoffe und Stoffumwandlungen". MNU 8 (1986), s. 457 - 464.
13. Rodi, D., Begerow, G. G., Linhart, D., Schneider, H.: Umwelt Luft. IPN Einheitenbank Biologie Kiel, Aulis Verlag Deubner & Co KG, Köln, 1991.
14. Rodi, D., Begerow, G. G., Linhart, D., Schneider, H.: Umwelt Luft - Lehrerheft. IPN Einheitenbank Biologie Kiel, Aulis Verlag Deubner & Co KG, Köln, 1991.
15. Rodi, D., Begerow, G. G., Linhart, D., Schneider, H.: Umwelt Luft - Schülerheft. IPN Einheitenbank Biologie Kiel, Aulis Verlag Deubner & Co KG, Köln, 1991.
16. Begerow, G. G., Rodi, D., Linhart, D., Schneider, H.: Thema Luft. IPN Einheitenbankl Curiculum Biologie Kiel, Aulis Verlag Deubner & Co KG, Köln, 1977.
17. Kremer, A., Stäudel, L.: Projekt Naturwissenschaften. Wetter und Klima. Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart - Düsseldorf - Berlin - Leipzig, 1995.
18. Hellberg, J. - Bílek, M.: K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii ve vybraných zemích Evropské unie. Gaudeamus, Hradec Králové, 2000.
19. Jansen, W., Block, A., Knaack, J.: Saurer Regen - Ursachen - Analytik - Beurteilung. J. B. Metzlersche Verlagbuchhandlung, Stuttgart, 1987.
20. Bílek, M. a kol.: K integraci v přírodovědném vzdělávání. Gaudeamus, Hradec Králové, 2001.
21. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Voda. Plzeň: Faus, 2005.
22. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Vzduch. Plzeň: Faus, 2005.
23. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Půda. Plzeň: Faus, 2005.
24. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Zdraví. Plzeň: Faus, 2005.
25. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Energie. Plzeň: Faus, 2005.
26. Kol.: Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku. Informace a komunikace . Plzeň: Faus, 2005.
27. Kol.: Science and Technology. The Ontario Curriculum - Grades 1 - 8. Ontario: Queens Printer, 1998.
28. Kotásek, J. a kol.: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2. verze - pracovní text k vnějšímu připomínkovému řízení). Praha: MŠMT, říjen 2000 (http://www.msmt.cz).
29. Bílek, M. a kol.: Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
30. Vachek, J.: Vzájemné vztahy mezi vyučováním fyzice, matematice a ostatním přírodním vědám. Matematika a fyzika ve škole,10, 1979/80, č. 10, s. 46 - 54.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz