banner

Případová studie


Otázky k případové studii

1. Proč si myslíte, že je/není vhodné vyučovat přírodní vědy ve škole integrovaně?
2. Dovedli byste vymezit některé pojmy, které by se mohly stát osou integrovaných přírodovědných výukových projektů?
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz