banner

Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- porozumět obsahu pojmu "tématicky orientovaný integrovaný předmět",
- na příkladech vysvětlit podstatu integrace přírodovědného učiva,
- poznat strukturu a obsah vybraných konkrétních pokusů o vytvoření monotématických předmětů přírodovědné výuky,
- kriticky posoudit vhodnost integrovaného přístupu ve výuce přírodovědných předmětů na určitém stupni školského systému.


Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz