banner

Hustý vzduch

Oheň = znečištění vzduchu?
Staré a nové škodlivé látky ve vzduchu
Teplotní inverze: předpoklad vzniku smogu
Škody na zdraví a přírodě
Ozón - nahoře málo, dole moc
Na škody je třeba upozorňovatProjekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz